Dziękujemy wszystkim za zgłoszenia do konkursu.
Ogłoszenie wyników 27 kwietnia.